TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thừa Thiên Huế

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7501S – Huế

 • Địa chỉ: 150 Điện Biên Phủ – TP Huế
 • Điện thoại: 0234.3826791 Fax: 0234.3836259
 • Email: dangkiemtthue@gmail.com
 • P.giám đốc phụ trách: Đào Hữu Long – 0914.126.165
 • P.giám đốc: Ngô Văn Tiến – 0905. 828.400
 • P.giám đốc: Trần Hưng Huy – 0905821726
 • P.giám đốc: Dương Phúc Thiện – 0915.401122

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7502S – Huế

 • Địa chỉ: Hương Văn, Hương Trà, TT- Huế
 • Điện thoại: 0234.3760086 Fax: 0234.3750889
 • Email: dangkiemtthue@gmail.com
 • P.giám đốc phụ trách: Đào Hữu Long – 0914.126.165
 • P.giám đốc: Ngô Văn Tiến – 0905.828.400
 • P.giám đốc: Trần Hưng Huy – 0905821726
 • P.giám đốc: Dương Phúc Thiện – 0915.401122
Loading…