TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thừa Thiên Huế

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7501S – Huế

Địa chỉ: 332 Điện Biên Phủ – TP Huế

Điện thoại: 0234.3826791 Fax: 0234.3836259

Giám đốc: Hồ Sĩ Xuân Diệu – 0913.453.980

P.giám đốc: Đào Hữu Long – 0914.126.165

P.giám đốc: Ngô Văn Tiến – 0905. 828.400

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7502S – Huế

Địa chỉ: Hương Văn, Hương Trà, TT- Huế

Điện thoại: 0234.3760086 Fax: 0234.3750889

Giám đốc: Hồ Sĩ Xuân Diệu – 0913.453.980

P.giám đốc: Đào Hữu Long – 0914.126.165

P.giám đốc: Ngô Văn Tiến – 0905.828.400