TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Tiền Giang

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6301S – Tiền Giang

 • Địa chỉ: Thân Cửu nghĩa – Huyện Châu Thành – Tiền Giang
 • Điện thoại: 0273.3935153 Fax: 0273.3935154
 • Email: tg6301s@yahoo.com.vn
 • Giám đốc: Nguyễn Văn Hiệp – 0918.188.339
 • P. Giám đốc: Võ Ái Quốc – 0913.754.578

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6302D – Tiền Giang

 • Địa chỉ: Xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại: 0273.3515777; Fax: 0273.3832777
 • Email: minh.ntt@dkquocthang.vn
 • Q. Giám đốc: Trần Hoàng Thuấn – 0907.705.078

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6303D – Tiền Giang

 • Địa chỉ: Ấp đông B, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại:  0273.3633663
 • GĐ phụ trách: Nguyễn Hữu Nghĩa – 0919.189.717
Loading…