TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Tiền Giang

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6301S – Tiền Giang

  • Địa chỉ: Thân Cửu nghĩa – Huyện Châu Thành – Tiền Giang
  • Điện thoại: 0273.3935153 Fax: 0273.3935154
  • Email: tg6301s@yahoo.com.vn
  • Giám đốc: Nguyễn Văn Hiệp – 0918.188.339
  • P.Giám đốc: Võ Ái Quốc – 0913.7545578

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6302D – Tiền Giang

  • Địa chỉ: Xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
  • Điện thoại: 0273.3515777; Fax: 0273.3832777
  • Email: minh.ntt@dkquocthang.vn
  • Q. Giám đốc: Trần Hoàng Thuấn – 0907.705.078
Loading…