TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Tiền Giang

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6301S – Tiền Giang

Địa chỉ: Thân Cửu nghĩa – Huyện Châu Thành – Tiền Giang

Điện thoại: 0273.3935153 Fax: 0273.3935154

Giám đốc: Nguyễn Văn Hiệp – 0918.188.339

P.Giám đốc: Nguyễn Thanh Sơn – 0125.505.959

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6302D – Tiền Giang

Địa chỉ: Xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273.3515777; Fax: 0273.3832777

Q. Giám đốc: Trần Hoàng Thuấn – 0907.705.078

Email: minh.ntt@dkquocthang.vn