TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Trà Vinh

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8401V – Trà Vinh

  • Địa chỉ: 151 Nguyễn Đáng – P.7 – TX Trà Vinh – Trà Vinh
  • Điện thoại: 0294.3840379 Fax: 0294.3840627
  • Email: dkbotravinh@yahoo.com.vn
  • Giám đốc: Nguyễn Văn Triếu
  • P.Giám đốc: Nguyễn Văn Hạng – 0913.659.501
Loading…