TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Trà Vinh

  • Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8401V – Trà Vinh

Địa chỉ: 151 Nguyễn Đáng – P.7 – TX Trà Vinh – Trà Vinh

Điện thoại: 0294.3840379 Fax: 0294.3840627

Giám đốc: Nguyễn Văn Triếu

P.Giám đốc: Nguyễn Văn Hạng – 0913.659.501

Loading…