TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Tuyên Quang

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2201S – Tuyên Quang

  • Địa chỉ: Thôn Yên Phú, xã An Tường – TP. Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0207-3873.066 Fax: 0207-3872.827
  • Email: tuyenquangt2201s@gmail.com
  • Giám đốc: Mai Đại Độ – 01225.223.499
  • Phó Giám đốc: Ma Công Thường– 0913.228.588
  • Phó Giám đốc: Nguyễn Trọng Hưng– 0912.336.338

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2202D – Tuyên Quang

  • Địa chỉ: Thôn Lượng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0207.222.0227
  • Giám đốc: Vũ Đình Hào – 0912.257.856
Loading…