TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Tuyên Quang

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2201S – Tuyên Quang

Địa chỉ: Thôn Yên Phú, xã An Tường – TP. Tuyên Quang

Điện thoại: 0207-3873.066 Fax: 0207-3872.827

Giám đốc: Mai Đại Độ – 01225.223.499

Phó Giám đốc: Ma Công Thường– 0913228588

Phó Giám đốc: Nguyễn Trọng Hưng– 0912336338

Loading…