TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Vĩnh Long

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6401V – Vĩnh Long

  • Địa chỉ: 10/2 Đinh Tiên Hoàng – F8 – T.P Vĩnh Long
  • Điện thoại: 0270.3824934 Fax: 0270.3820105
  • Email: ccdkvinhlong@vr.org.vn
  • Giám đốc: Phạm Ngọc Nam – 0903.833.106
  • Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Vinh – 0903.620.636
  • Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Bắc – 0909450777
Loading…