TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Vĩnh Long

  • Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6401V – Vĩnh Long

Địa chỉ: 10/2 Đinh Tiên Hoàng – F8 – T.P Vĩnh Long

Điện thoại: 0270.3824934 Fax: 0270.3820105

Giám đốc: Phạm Ngọc Nam – 0903.833.106

Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Vinh – 0903.620.636

Loading…