TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Vĩnh Phúc

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8801S – Vĩnh Phúc

  • Địa chỉ: Xã Khai Quang – T.P Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
  • Điện thoại: 0211.3860848 Fax: 0211.3841069
  • Email: t8801s@gmail.com
  • Giám đốc: Bạch Thảo Nguyên – 0913.081319
  • P.Giám đốc: Lê Duy Cương – 0983.391.025
  • P.Giám đốc: Trịnh Hùng Vĩ – 0988.870.359

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8802D – Vĩnh Phúc

  • Địa chỉ: Thôn Yên Lỗ – xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
  • Điện thoại/Fax:02113888566
  • Email: tamanhvp@gmail.com
  • Phó Giám đốc phụ trách: Phạm Việt Hưng – 0965.837.879
Loading…