TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Yên Bái

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2101S – Yên Bái

Địa chỉ: Km2 – Phường Nguyễn Thái Học – TP Yên Bái

Điện thoại: 0216.3867502 Fax: 0216.3867296

Giám đốc: Chu Anh Phương – 0912.134.799

Phó giám đốc: Lê Trường – 0913466689

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2102D – Yên Bái

Địa chỉ: bản Nà Làng, xã Nghĩa Lợi, TX. Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.870989 Fax: 02163.872989

Giám đốc: Nguyễn Thanh Tú – 0987.757760

Email: dangkiemmientay@gmail.com

Loading…