Hướng dẫn cải tạo

Ô tô Tải Thùng Hở (Thùng Lửng)

Đây là loại phương tiện cơ bản trong giao thông vận tải đường bộ Việt Nam với thùng hàng hở.

Những quy định về cải tạo của Nhà Nước đối với xe tải thùng hở:
Chiều Dài của xe sau cải tạo thành ô tô tải có cần cẩu không được lớn hơn của xe trước cải tạo.
Chiều Rộng của xe tải thùng hở không được lớn hơn 10% của chiều Rộng của cabin xe trước cải tạo.
Chiều Dài và chiều Rộng của lòng thùng xe tải thùng hở không được lớn hơn lòng thùng của xe trước cải tạo.
– Với chiều Cao lòng thùng của xe tải thùng hở được tính như sau:

Ht ≤ 0,3. Wt

Trong đó:
Ht: Chiều cao lớn nhất cho phép của lòng thùng hàng (tính từ sàn thùng lên đến mặt thành thùng)
Wt: Khoảng cách giữa tâm vết tiếp xúc của hai bánh xe sau với mặt đường (trường hợp trục sau lắp bánh đơn) hoặc khoảng cách giữa tâm vết tiếp xúc của hai bánh xe sau phía ngoài với mặt đường (trường hợp trục sau lắp bánh kép).