Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Trị

Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ 7401S – Quảng Trị Địa chỉ: 61 Lý Thương Kiệt – Đông Hà – Quảng Trị Điện thoại: 0233.3561546 Fax: 0233.3561159 Email: tchcdkqt@gmail.com Giám đốc: Nguyễn Xuân Hà – 0913.485.727 Phó Giám đốc: Trần Việt Hùng – 0914.127.246 Chi nhánh […]