VB Pháp luật

Thông tư 133/2014/TT-BTC

Thông tư 133/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. Thông tư này không áp dụng đối với xe máy chuyên dùng theo quy định tại khoản 20 điều 3 Luật giao thông đường bộ.

Download: http://www.mediafire.com/file/hoo23kcf1nbzj53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *