VB Pháp luật

Thông tư 42/2014/TT-BGTVT

Thông tư 42/2014/TT-BGTVT được ban hành ngày 15/09/2014 quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ. Thông tư này không áp dụng đối với thùng xe của các xe sau đây: xe được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An; xe được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu không tham gia giao thông đường bộ.

Download: http://www.mediafire.com/file/7y1bz0vwkw98jru