VB Pháp luật

Thông tư 85/2014/TT-BGTVT

Thông tư 85/2014/TT-BGTVT quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã có biển số đăng ký hoặc đã qua sử dụng được phép nhập khẩu. Không áp dụng đối với các xe cơ giới sau đây: xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo; xe cơ giới được cải tạo để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An.

Download: thong-tu-85-2014_cai-tao