VB Pháp luật

Thủ tục cải tạo xe cơ giới đường bộ

Việc cải tạo xe cơ giới và xe cơ giới sau khi cải tạo phải phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới khi tham gia giao thông và phải thông qua các đơn vị có chức năng thiết kế xe cơ giới theo quy định của pháp luật để hoàn thiện mọi thủ tục với cơ quan có thẩm quyền (Cục đăng kiểm Việt Nam; Sở giao thông vận tải) xin cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

Thành phần hồ sơ gồm:

  1. Giấy Đăng ký xe ô tô;
  2. Giấy Đăng kiểm xe ô tô;
  3. Phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển);
  4. Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu, chưa có biển số đăng ký).

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo chủ phương tiện đưa xe đến đơn vị có chức năng thi công cải tạo theo quy định của pháp luật để thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Xe cơ sau khi thi công cải tạo xuất xưởng phải được đơn vị thi công cải tạo kiểm tra nghiệm thu xuất xưởng theo mẫu quy định tại Thông tư 85/2014/TT-BGTVT và phải được Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm xe cơ giới nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Thông tư 85/2014/TT-BGTVT.