VB Pháp luật

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271:2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ ban hành. Quy định phân loại ô tô theo mục đích sử dụng đối với ô tô chở người, ô tô chở  hàng và ô tô chuyên dùng.

Download: http://www.mediafire.com/file/p22nsbcv8xk8hza

Quyết định về việc công bố sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7271:2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Download: http://www.mediafire.com/file/t99py3bufp598w7